Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ 2

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 5

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 2

BINTEO 5

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
15-Μαρ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ -  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
29-Μαρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  Ή ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΚΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
5-Απρ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΜΟΝΤΑΖ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)-  ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)
12-Απρ ΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
26-Απρ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

12ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


12ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)