Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ 2

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 5

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 2

BINTEO 5

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
15-Μαρ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ -  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
29-Μαρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  Ή ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΚΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
5-Απρ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΜΟΝΤΑΖ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)-  ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)
12-Απρ ΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
26-Απρ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

12ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


12ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

11ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


11ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
ü  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε το δεύτερο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες, που έχει συγκεντρώσει το κάθε μέλος της ομάδας σας και τα στοιχεία που συγκεντρώσατε από τις έρευνες που πραγματοποιήσατε .
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Ενώσετε όλα τα PowerPoint σας  σε μια ενιαία παρουσίαση. Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τις έρευνες στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας  (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Ε) Παρουσιάστε τα PowerPoint και την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία κόμικς
ü  Να εξοικειωθούν με  τη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασίαΑ) Η κάθε ομάδα επιλέγει μια ταινία από την κατηγορία της.

Β) Το κάθε μέλος της ομάδας  αναλαμβάνει να δημιουργήσει  ένα κόμικ , βασιζόμενος σε μια σκηνή από τη συγκεκριμένη ταινία , επιλέγοντας χαρακτήρες και φόντο και διατηρώντας τους αρχικούς διαλόγους (προτεινόμενα προγράμματα   http://www.comicstripcreator.org ,   http://www.pixton.com/ )
Σα χαρακτήρες μπορεί να χρησιμοποιήσετε είτε δικά σας σκίτσα , είτε επεξεργασμένες φωτογραφίες, είτε τις φιγούρες του προγράμματος.

Γ) Μετατρέψτε τα κόμικς σε κινούμενες εικόνες , δημιουργώντας ένα βίντεο με τις σκηνές που δημιουργήσατε και τη μουσική της ταινίας  (διαθέσιμος χρόνος )


Δ) Παρουσιάστε τα κόμικς και τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
ü  Να διαπιστώσουν ποιες ταινίες προβάλλονται περισσότερο.
Α) Αναζητήστε και καταγράψτε τις ταινίες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας συμπληρώνοντας τον πίνακα (1) που επισυνάπτεται (προτεινόμενες σελίδες αναζήτησης http://www.xo.gr/cinema/?gclid=CO2flMvCrrUCFYVb3god42YAyg , http://www.clickatlife.gr/cinema , http://www.athinorama.gr/cinema/data/allmovies/ ).
 Ο καθένας σας επιλέγει 10 αίθουσες μιας συγκεκριμένης περιοχής .
Να προηγηθεί καταμερισμός περιοχών ανά ομάδες και μέλη , για να μη ταυτίζονται τα αποτελέσματα (π.χ. 1η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα- κέντρο,  2η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα- Νότια προάστεια,  3η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα-Βόρεια προάστεια, 4η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα- Δυτικά προάστεια, 5η ΟΜΑΔΑ: Θεσσαλονίκη )
  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσανε όλα τα μέλη της ομάδας σας, στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των ταινιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποιες προβάλλονται περισσότερο. Να αναφερθεί ποια  ταινία και ποιους ηθοποιούς σημειώσατε  περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:


        ΠΕΡΙΟΧΗ:                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                                             


Α/Α
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΑΙΝΙΑ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1


2
3
45678910
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

        ΟΜΑΔΑ:                                                                     ΠΕΡΙΟΧΗ:Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΤΕ
 (το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 (που προβλήθηκε περισσότερο)
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ
(που σημειώσατε περισσότερο)
1
2


3


4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να συγκεντρώσει υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, βίντεο, συνεντεύξεις) για έναν ηθοποιό ή σκηνοθέτη ή παραγωγό  και την καλλιτεχνική  του πορεία (ιδιαίτερη αναφορά με συνδέσμους σε ταινίες του).  (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκεντρώσατε, δημιουργείστε ο καθένας σας μια συνοπτική αναφορά (μέχρι 2 σελίδες) και μια παρουσίαση PowerPoint (3-4 διαφάνειες) για τον κάθε καλλιτέχνη που επιλέξατε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ)Παρουσιάστε το PowerPoint και την αναφορά σας, στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των κινηματογραφικών ταινιών.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της               έρευνας τους.
ü  Να εξοικειωθούν στη δημιουργία ημερολογίων
ü  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.

Πώς ο κινηματογράφος μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;  (Λαμπρινή Κουζέλη)
Ένα μυθιστόρημα και πέντε άνθρωποι του κινηματογράφου απαντούν στο ερώτημα .
Ο Τζέσε είναι ένας δεκαεξάχρονος που έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για το σχολείο. Οι βαθμοί του έχουν κάνει βουτιά και οι κοπάνες είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο πατέρας του αποφασίζει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με αντισυμβατικό τρόπο. Εξηγεί στον γιο του ότι μπορεί, αν θέλει, να παρατήσει το σχολείο. Δεν χρειάζεται να βρει δουλειά ούτε να πληρώνει νοίκι, μπορεί να κοιμάται ως το απόγευμα, αλλά θα πρέπει να παρακολουθεί τρεις ταινίες δικής του επιλογής κάθε εβδομάδα. Αυτή θα είναι η μόνη μόρφωση που θα έχει. Ο γιος του δέχεται αυτή την προσφορά και επί τρία χρόνια παρακολουθεί με τον πατέρα του ποικίλες ταινίες, από το «Ρόμποκοπ» ως τον «Κλέφτη ποδηλάτων» και από τον «Εξορκιστή» ως το «Οκτώμισι». Συζητώντας για κάθε ταινία σιγά σιγά ο έφηβος μεταβάλλεται από παθητικό θεατή σε ενεργητικό παρατηρητή της ζωής στην οθόνη αλλά και στον κόσμο γύρω του και παίρνει αποφάσεις για τη δική του ζωή που εκπλήσσουν τον πατέρα του.
Αυτή την αληθινή προσωπική ιστορία αφηγείται ο καναδός συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Ντέιβιντ Γκίλμουρ στο βιβλίο του «Η κινηματογραφική λέσχη» (Πατάκης, 2011) που κυκλοφορεί και στα ελληνικά.  Ήταν, λέει σε συνέντευξή του (http://www.youtube.com/watch?v=ANmFtWSEDxY), μια περίοδος κατά την οποία έτυχε ο ίδιος να έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο. Το συμβόλαιό του για μια εκπομπή στην τηλεόραση είχε λήξει χωρίς να ανανεωθεί και αυτό το ανησυχητικό επαγγελματικά γεγονός κατέληξε μια ευτυχής συγκυρία που του πρόσφερε τη δυνατότητα να περάσει χρόνο με τον γιο του σε μια ηλικία που οι έφηβοι αρχίζουν να κλείνουν τους γονείς τους έξω από τη ζωή τους. Στην αφήγησή του παρακολουθούμε το χρονικό της ενηλικίωσης του Τζέσε - αλλά και του Ντέιβιντ ως γονιού - και της ωρίμασης της σχέσης τους περνώντας από τη μία ταινία στην άλλη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες ταινίες, χολυγουντιανές επιτυχίες, ανεξάρτητες παραγωγές, κλασικά φιλμ, ευρωπαϊκό κινηματογράφο σε έναν ανορθόδοξο, αλλά εντέλει αποτελεσματικό, τρόπο εκπαίδευσης. Η απολαυστική αφήγηση του Γκίλμουρ μας δημιούργησε απορίες.
Ποιες ταινίες θα πρότεινε ένας άλλος γονιός στον γιο του να δει, αν ο κινηματογράφος ήταν το μόνο μέσο μόρφωσής του; Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου του «Βήματος», ο Μιχάλης Κοκκώνης, θεωρητικός του κινηματογράφου, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Λάκης Παπαστάθης, σκηνοθέτης και συγγραφέας, και η κινηματογραφόφιλη πεζογράφος Σώτη Τριανταφύλλου μας δίνουν ο καθένας τη δική τους επιλογή πέντε ταινιών:
Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης προτείνει:
·         «Σύντομη συνάντηση» (Ντέιβιντ Λιν) : Γιατί είναι από τις ωραιότερες ερωτικές ταινίες όλων των εποχών.
·         «Full Metal Jacket» (Στάνλεϊ Κιούμπρικ) : Γιατί είναι ένα φροντιστήριο για το τι σημαίνει στρατός.
·         Rashomon (Ακίρα Κουροσάβα) : Γιατί ποτέ ένα γεγονός δεν είναι το ίδιο για όσους το έχουν δει.
·         «Μοντέρνοι καιροί» (Τσάρλι Τσάπλιν) : Γιατί είναι η ζωή μας.
·         «Ο θίασος» (Θόδωρος Αγγελόπουλος) : Γιατί όταν η Ιστορία μπορεί να ειπωθεί με ποιητικές εικόνες αποτυπώνεται καλύτερα.

Ο Μιχάλης Κοκκώνης προτείνει:
·         «Τα 400 χτυπήματα» (Φρανσουά Τριφό) : Και ο νεαρός της ταινίας δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τα μαθήματα, αλλά δείχνει φαντασία, ευρηματικότητα και παίρνει πρωτοβουλίες.
·         «Happy Feet» (της Disney) : Για την αξία της φιλίας και την καταδίκη του ρατσισμού.
·         «Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» (Πίτερ Γουίαρ) : Γιατί η ταινία εμπνέει το πάθος για ζωή και γνώση.
·         «Η ζωή είναι ωραία» (Ρομπέρτο Μπενίνι) : Για την αξία του χιούμορ στη ζωή και τη σχέση πατέρα γιου.
·         «Σινεμά ο παράδεισος» (Τζιουζέπε Ταρνατόρε) : Μιας και πατέρας και γιος θα γίνουν κινηματογραφόφιλοι, είναι must.
Ο Λάκης Παπαστάθης προτείνει:
·         «Ο Νανούκ του Βορρά «(Ρόμπερτ Φλάερτι) : Ντοκιμαντέρ με μεγάλο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον.
·         «Αταλάντη «(Ζαν Βιγκό) : Γιατί είναι από τα ποιητικότερα αριστουργήματα του κινηματογράφου του τόσο πρόωρα χαμένου μεγάλου γάλλου σκηνοθέτη.
·         «Μέρες οργής» (Καρλ Ντράγιερ) : Γιατί βοηθά τον σημερινό θεατή να καταλάβει τι σημαίνει θρησκευτικός φανατισμός.
·         «Λόγος» (Καρλ Ντράγιερ) : Γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο για τη σχέση μας με την ανάσταση και την αθανασία.
·         «Μέχρι το πλοίο» (Αλέξης Δαμιανός) : Γιατί είναι μια κορυφαία στιγμή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου για τη δεκαετία του '60 που μας διδάσκει ότι τέχνη χωρίς πάθος δεν γίνεται.
Η Σώτη Τριανταφύλλου προτείνει:
·         «Μαίρη Πόπινς» (Ρόμπερτ Στίβενσον) : Ενα μιούζικαλ για τη χαρά της ζωής, για τη φαντασία στην καθημερινότητα, καθώς και για τα όρια και τους κανόνες που χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν και να γίνουν ευτυχισμένα.
·         «Φαντασία» (Τζ. Αλγκαρ, Σαμ Αρμστρονγκ) : Η κλασική μουσική μέσα από κινούμενα σχέδια.
·         «Χάρτινο φεγγάρι» (Πίτερ Μπογκντάνοβιτς) : Μια περιπέτεια στην Αμερική την εποχή της οικονομικής κρίσης.
·         «Αμελί» (Ζαν - Πιερ Ζενέ) : Μια ρομαντική ταινία για την καλοσύνη προς τους άλλους με ηρωίδα μια νεαρή σερβιτόρα.
·         «Η ζωή είναι ωραία» (Ρομπέρτο Μπενίνι) : Μια ιστορία επιβίωσης σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Α) Μετά την ανάγνωση του παραπάνω κειμένου  , να προτείνετε ο καθένας σας 2-3 ταινίες  που πιστεύετε ότι πρέπει να δουν οι συνομήλικοι σας  , σχολιάζοντας σε μια πρόταση το λόγο για τον οποίο τις προτείνετε . [Συνολικός αριθμός προτεινόμενων ταινιών ανά ομάδα : 12 ]( διαθέσιμος χρόνος 10΄)
Β)  Συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό από τις ταινίες που προτείνατε . Με το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώσατε και τα σχόλια σας, δημιουργείστε ένα ημερολόγιο  . [Μια προτεινόμενη ταινία για κάθε μήνα ] (διαθέσιμος χρόνος 30΄)
Γ) Παρουσιάστε τα ημερολόγια σας στην ολομέλεια (διαθέσιμος χρόνος )

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                Από τη φωτογραφία στον κινηματογράφο


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :The Comedy Club


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ
3/10/12

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΔΙΑΝΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
 ΚΟΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ( ΚΩΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1οΣΤΑΔΙΟ)
ΤΣΑΜΠΑ ΒΙΒΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΔΙΑΝΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΚΟΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΑΝΡΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
 ΤΣΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ