Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
15-Μαρ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ -  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
29-Μαρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  Ή ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΚΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
5-Απρ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΜΟΝΤΑΖ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)-  ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)
12-Απρ ΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
26-Απρ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

12ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


12ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

11ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


11ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
ü  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε το δεύτερο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες, που έχει συγκεντρώσει το κάθε μέλος της ομάδας σας και τα στοιχεία που συγκεντρώσατε από τις έρευνες που πραγματοποιήσατε .
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Ενώσετε όλα τα PowerPoint σας  σε μια ενιαία παρουσίαση. Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τις έρευνες στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας  (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Ε) Παρουσιάστε τα PowerPoint και την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία κόμικς
ü  Να εξοικειωθούν με  τη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασίαΑ) Η κάθε ομάδα επιλέγει μια ταινία από την κατηγορία της.

Β) Το κάθε μέλος της ομάδας  αναλαμβάνει να δημιουργήσει  ένα κόμικ , βασιζόμενος σε μια σκηνή από τη συγκεκριμένη ταινία , επιλέγοντας χαρακτήρες και φόντο και διατηρώντας τους αρχικούς διαλόγους (προτεινόμενα προγράμματα   http://www.comicstripcreator.org ,   http://www.pixton.com/ )
Σα χαρακτήρες μπορεί να χρησιμοποιήσετε είτε δικά σας σκίτσα , είτε επεξεργασμένες φωτογραφίες, είτε τις φιγούρες του προγράμματος.

Γ) Μετατρέψτε τα κόμικς σε κινούμενες εικόνες , δημιουργώντας ένα βίντεο με τις σκηνές που δημιουργήσατε και τη μουσική της ταινίας  (διαθέσιμος χρόνος )


Δ) Παρουσιάστε τα κόμικς και τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )