Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
ü  Να διαπιστώσουν ποιες ταινίες προβάλλονται περισσότερο.
Α) Αναζητήστε και καταγράψτε τις ταινίες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας συμπληρώνοντας τον πίνακα (1) που επισυνάπτεται (προτεινόμενες σελίδες αναζήτησης http://www.xo.gr/cinema/?gclid=CO2flMvCrrUCFYVb3god42YAyg , http://www.clickatlife.gr/cinema , http://www.athinorama.gr/cinema/data/allmovies/ ).
 Ο καθένας σας επιλέγει 10 αίθουσες μιας συγκεκριμένης περιοχής .
Να προηγηθεί καταμερισμός περιοχών ανά ομάδες και μέλη , για να μη ταυτίζονται τα αποτελέσματα (π.χ. 1η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα- κέντρο,  2η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα- Νότια προάστεια,  3η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα-Βόρεια προάστεια, 4η ΟΜΑΔΑ: Αθήνα- Δυτικά προάστεια, 5η ΟΜΑΔΑ: Θεσσαλονίκη )
  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσανε όλα τα μέλη της ομάδας σας, στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των ταινιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποιες προβάλλονται περισσότερο. Να αναφερθεί ποια  ταινία και ποιους ηθοποιούς σημειώσατε  περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:


        ΠΕΡΙΟΧΗ:                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                                             


Α/Α
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΑΙΝΙΑ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1


2
3
45678910
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

        ΟΜΑΔΑ:                                                                     ΠΕΡΙΟΧΗ:Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΤΕ
 (το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 (που προβλήθηκε περισσότερο)
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ
(που σημειώσατε περισσότερο)
1
2


3


4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου